Księgowość pełna a uproszczona – poznaj różnice!

Działalność gospodarczą można prowadzić na różne sposoby – ustalenie związanych z tym szczegółów wiąże się z koniecznością podejmowania wielu ważnych decyzji i dostosowania się do licznych wymogów przewidzianych przez przepisy prawa. Świeżo upieczeni przedsiębiorcy mają między innymi obowiązek wybrania dogodnej formy prowadzenia księgowości. W tym zakresie mogą postawić na jedno z dwóch rozwiązań – księgowość pełną albo uproszczoną. Już teraz zapoznaj się z najważniejszymi różnicami, jakie występują między tymi zagadnieniami

Księgowość pełna – jakie są jej cechy charakterystyczne?

Mianem pełnej księgowości określa się rozbudowany i skomplikowany system ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych, dzięki któremu można uzyskać szeroki obraz sytuacji finansowej konkretnego przedsiębiorstwa. Prowadzenie jej we właściwy sposób wymaga sporej precyzyjności, dokładności oraz skrupulatności, jest zatem bardzo czasochłonne. Ponadto niezbędne jest do tego posiadanie specjalistycznej wiedzy i bieżące śledzenie zmian w przypisach prawnych – nie dziwi więc fakt, że większość firm nie zajmuje się tymi działaniami samodzielnie, tylko przekazuje je w ręce profesjonalnych biur rachunkowych.

Księgowość pełna jest obowiązkowa w przypadku czterech rodzajów spółek – z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Ponadto muszą prowadzić ją przedsiębiorstwa, których roczny przychód przekracza 2 000 000 euro. Jednocześnie istnieje możliwość dobrowolnego przejścia na pełną księgowość. Jednak sytuacja tego typu zdarza się niezwykle rzadko.

Co wyróżnia księgowość uproszczoną?

Uproszczona księgowość, nazywana również małą, wymaga prowadzenia o wiele mniej szczegółowych ewidencji dotyczących zdarzeń finansowych – zwraca się uwagę jedynie na podstawowe dane. Taki system księgowania nie daje dużych możliwości analizowania sytuacji materialnej przedsiębiorstwa, jednak do jego stosowania nie potrzeba żadnych zaawansowanych narzędzi, czy fachowych umiejętności. Mimo wszystko w przypadku małych firm jest to w zupełności wystarczające rozwiązanie pozwalające w prosty sposób wyliczyć wysokość podatków.

Z uproszczonej księgowości mogą korzystać: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne. Ich przychód za dany rok obrotowy nie może jednak przekraczać 2 000 000 euro.

Księgowość pełna a uproszczona – podsumowanie

Praktyka pokazuje, że uproszczona księgowość cieszy się znacznie większą popularnością. Jej główne zalety to łatwość prowadzenia, brak konieczności wdrażania skomplikowanych procedur oraz oszczędność wynikająca z niskich kosztów. Jednocześnie nie brakuje jej wad, do których zalicza się ograniczony zakres oraz dostępność jedynie dla wybranych firm. Natomiast pełna księgowość daje kompletny obraz sytuacji finansowej firmy i pozwala sprawować rozległą kontrolę, jednak musi być prowadzona przez wykwalifikowany i profesjonalny podmiot – skrupulatnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.