Na czym polega audyt podatkowy?

Audyt podatkowy to kompleksowa usługa odnosząca się do wszechstronnej i skrupulatnej wewnętrznej kontroli przedsiębiorstwa. Co do zasady dotyczy prawidłowości rozliczeń wykonywanych przez podatnika oraz ich zgodności z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego. Jej głównym celem jest wychwycenie w odpowiednim momencie błędów w zakresie obliczania wysokości podatków. Tego typu badania mogą być przeprowadzane przez wyspecjalizowane komórki kontrolne działające w firmach, jednak o wiele lepsze efekty przynosi skorzystanie ze wsparcia podmiotu spoza przedsiębiorstwa. W tej roli występują zwykle biura rachunkowe oraz podatkowe, które po przeprowadzeniu wszystkich działań wydają profesjonalną opinię.

Audyt podatkowy – jaki jest jego cel i zakres?

Zakres audytu podatkowego jest każdorazowo dopasowywany do indywidualnych potrzeb kontrolowanego przedsiębiorstwa oraz jego planów na przyszłość. Może on mieć charakter częściowy, jak i całościowy. Niekiedy obejmuje różne tytuły zobowiązań budżetowych, określone obszary działalności, a także konkretne zdarzenia gospodarcze lub operacje. Podczas takiego badania są zatem sprawdzane wszelkiego rodzaju dokumenty źródłowe stanowiące bazę dla wyliczania zobowiązań podatkowych – między innymi faktury oraz umowy wraz z dołączonymi do nich załącznikami. Najczęściej pod uwagę bierze się dokumentację finansową z określonego przedziału czasowego.

Namacalnym rezultatem audytu podatkowego jest raport końcowy otrzymywany przez kontrolowany podmiot, stanowiący swego rodzaju diagnozę. W jego treści znajduje się szczegółowa charakterystyka i ocena sytuacji podatkowej firmy, opis zidentyfikowanych nieprawidłowości i uchybień, a także podsumowanie, w którym zamieszcza się rekomendacje, wytyczne i propozycje dalszych działań oraz rozwiązań prowadzących do ograniczenia ryzyka podatkowego.

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia audytu podatkowego?

Przeprowadzenie przez zewnętrzną firmę takiej weryfikacji niesie za sobą liczne korzyści. Jako najważniejsze zalety audytu podatkowego wskazywane są następujące kwestie:

  • zapoznanie się z kompleksową, obiektywną i rzetelną oceną działalności firmy,
  • trafne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości oraz szybkie i zgodne z prawem wyeliminowanie pojawiających się błędów,
  • możliwość legalnego uniknięcia odpowiedzialności karno-skarbowej,
  • optymalizacja obciążeń podatkowych,
  • sprawdzenie zgodności informacji dotyczących stanu finansowego badanego podmiotu,
  • zorientowanie się, czy treść obowiązujących przepisów podatkowych jest realizowana w konkretnej firmie we właściwy sposób,
  • szansa skorygowania informacji zawartych w deklaracjach podatkowych, jeszcze zanim zweryfikuje je Urząd Skarbowy,
  • wskazanie obszarów funkcjonowania organizacji wymagających usprawnienia,
  • wzrost poziomu bezpieczeństwa prawnego oraz finansowego firmy,
  • większy spokój przed zbliżającą się kontrolą podatkową.

Audyt podatkowy – podsumowanie

W Twojej firmie nie był dotąd przeprowadzany audyt podatkowy? Warto jak najszybciej to nadrobić, aby móc efektywnie zarządzać środkami finansowymi prowadzonego przedsiębiorstwa. Już teraz zdecyduj się na przeprowadzenie wiarygodnego audytu podatkowego i zagwarantuj swojej firmie bezpieczeństwo. Później zadbaj o to, aby kontrola ta odbywała się regularnie (przynajmniej raz w roku) – pozwoli to cały czas trzymać rękę na pulsie, natychmiastowo reagować w razie pojawienia się takiej potrzeby. Przekonasz się, że tego typu inwestycja jest wyjątkowo opłacalna. Tym bardziej że koszty, jakie muszą być w związku z nią poniesione, są zdecydowanie niższe niż wysokość ewentualnych kar finansowych wymierzanych przez organy wykonujące kontrolę we wskazanym zakresie.